لطفا کمی صبر کنید

خانه تاریخی «حسام لشگر» در چند قدمی نابودی است؛ نجاتش بدهید

عضو هیات رئیسه شورای شهر در مورد حفظ خانه تاریخی حسام لشگر تذکر جدی داد.