لطفا کمی صبر کنید

دانش آموزان با سلاح علم و دانش برای اثبات حقانیت ایران حرکت کنند

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: دانش آموزان با سلاح علم و دانش می‌توانند در جهت اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.