لطفا کمی صبر کنید

عدم توجه دولت ها به مسأله مدیریت و امنیت آب و غذا/ تأکید بر آموزش صحیح در موضوع واردات و صادرات آب مجازی

استاد مدیریت آب و آغازگر «ردپای آب» در دانشگاه تونت هلند از اهمیت درک درست رد پای آب سخن گفت و اظهار داشت: متاسفانه آنقدر که دولت ها به مسأله تغییرات اقلیمی اهمیت می‌دهند، به مسأله مدیریت و امنیت آب و غذا نمی‌پردازند.