لطفا کمی صبر کنید

هاشمی پای ثابت غائبان/ وقتی کک شورایی‌ها هم از تأخیرها نمی‌گزد

شورایی که منتخبین مردم را در خود جای داده و برای برگزاری هر دقیقه از آن هزینه‌های گزافی از جیب بیت‌المال خرج می‌شود، چرا این چنین است که اعضا حضورشان در شورا را در اولویت اول کار خود قرار نمی‌دهند؟!.