لطفا کمی صبر کنید

کنگره عظیم اربعین حسینی به منزله رزمایش بزرگی است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنگره عظیم اربعین حسینی به منزله مانور و رزمایش بزرگی است و ناجا با تمام توان در سطوح مختلف در حال مدیریت آن است.