لطفا کمی صبر کنید

فرق ازدواج معمولی و مدرنیته

می خواهیم تفاوت کلی بین ازدواج رسمی یا همان سنتی را با ازدواج مدرن پیدا کنیم و بدانیم چه فرقی بین این دو نوع ازدواج وجود دارد.