لطفا کمی صبر کنید

انتقاد رئیس سازمان محیط زیست از برنامه‌های حفاظت یوزپلنگ

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برنامه‌های اجرایی برای حفاظت از یوزپلنگ طی سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: برنامه ما تجدیدنظر در طرح حفاظت از یوزپلنگ است همچنین اخیرا دستور دادم یک میلیارد تومان به انجمن یوز پرداخت شود.