لطفا کمی صبر کنید

آخرین وضعیت گاز رسانی در استان های زلزله زده

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران آخرین وضعیت گازرسانی در استان های زلزله زده کشور را تشریح کرد.