لطفا کمی صبر کنید

بغداد در شوک خشم زمین

از ماذنه مساجد بغداد تنها چند دقیقه بعد از لرزش زمین در ساعت 9 و 17 دقیقه ، صدای اذان تمام این شهر را که اهالی اش وحشت زده از خانه ها خارج شده بودند، فرا گرفت و مردم برای اقامه نماز آیات راهی مساجد شدند.