لطفا کمی صبر کنید

دستور وزیر کشور به رئیس سازمان مدیریت بحران

وزیر کشور بر ضرورت انتقال امکانات و تجهیزات مورد نیاز از استانهای مجاور به مناطق زلزله زده تاکید کرد.