لطفا کمی صبر کنید

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور: آمار ارائه شده از تلفات زلزله قطعی نیست

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: آمار ارائه شده از تلفات زلزله قطعی نیست و تغییر خواهد کرد.