لطفا کمی صبر کنید

افزایش جرائم ناشی از نفرت در آمریکا

آمارهای پلیس فدرال آمریکا حاکی از آن است: تعداد جرائم ناشی از نفرت در این کشور برای دومین سال افزایش یافته‌ است.