لطفا کمی صبر کنید

لزوم از سرگیری جلسات نهادهای درگیر در مدیریت بحران شهر تهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره زلزله دو روز گذشته کرمانشاه گفت: حوادث طبیعی هیچ گاه خبر نمی کند و شهر تهران یکی از مناطق زلزله درشت گونه کشور است.