لطفا کمی صبر کنید

هنوز 960 مصدوم زلزله بستری هستند

معاون درمان وزارت بهداشت، آخرین آمار تعداد مصدومان زلزله استان کرمانشاه را ۷ هزار و ۴۶۰ نفر اعلام کرد.