لطفا کمی صبر کنید

اردبیل لرزید

دقایقی پیش استان اردبیل لرزید.