لطفا کمی صبر کنید

وجود 130 هزار هکتار بافت نامناسب و فرسوده در کشور

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: 130 هزار هکتار بافت نامناسب و فرسوده در کشور وجود دارد.