لطفا کمی صبر کنید

زلزله "جمهوری آذربایجان" اصلاندوز را لرزاند

دقايقي قبل و به دنبال زلزله اي شدید در شهر "برده" جمهوری آذربایجان، بسياري از شهر و روستاهاي استان اردبيل نيز از اين زلزله متأثر شدند و هم اينك اهالي منطقه مضطرب و نگران در خيابان ها هستند.