لطفا کمی صبر کنید

سرانجام طرح اینترنت نامحدود وزارت ارتباطات

مدیرعامل شرکت مخابرات درباره طرح وزارت ارتباطات برای فروش اینترنت نامحدود گفت: مدل جدید فروش اینترنت نامحدود کاملا نامحدود نیست بلکه طبق مصرف منصفانه خواهد بود.