لطفا کمی صبر کنید

مشکل شهرداری تهران از اضافه شدن 13 هزار نیرو و حقوق آنها

معاون مالی و اقتصاد شهری و شهرداری تهران گفت: در چند ماه بیش از ١٣ هزار نفر در شهرداری در سالجاری جذب شدندکه باید به آنها حقوق دهیم.