لطفا کمی صبر کنید

واکنش حکیم‌زاده به ادغام دو معاونت در وزارت آموزش و پرورش

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت:  امکان ندارد بدون اینکه نظر معاونت آموزش ابتدایی گرفته شود، ادغام این معاونت با آموزش متوسطه صورت گیرد.