لطفا کمی صبر کنید

اتوبوس‌ها کارتخوان نداشتند، کرایه پرداخت نکنید

مدیر روابط بین الملل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: مسافران اتوبوس در صورت مشاهده نقص و یا فقدان دستگاه کارتخوان، کرایه خود را به صورت نقدی پرداخت نکنند.