لطفا کمی صبر کنید

ماجرای تیمور؛ زن ۲۲ساله و دختر ۶ماه‌اش را زیر آوار جاگذاشت

- این ماجرای تیمور است کسی که در زلزله کرمانشاه زن و بچه‌ خود را از دست داد.