لطفا کمی صبر کنید

بزرگترین پروژه فضایی کشور با همکاری ۴ دانشگاه داخلی کلید خورد

رئیس سازمان فضایی ایران از اتمام طراحی مفهومی ماهواره سنجش از دور «پارس ۱» خبر داد و گفت: این ماهواره با همکاری ۴ دانشگاه ساخته می شود و پیش بینی می کنیم تا ۴ سال دیگر به فضا پرتاب شود.