لطفا کمی صبر کنید

زلزله یا انفجار ۵ میلیون تن TNT در غرب کشور

شدت زلزله اخیر در کشور ،در دیگر استان ها نیز لرزه هایی را به همراه داشت ،حدس و گمان هایی بر این است که نکند انفجاری رخ داده باشد یا در مراکز تحقیقات موشکی سوانحی رخ داده است.