لطفا کمی صبر کنید

واکنش وزیر آموزش و پرورش به آسیب های اجتماعی در مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای آگاهی بخشی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دوره های آموزشی اجباری برای خانواده ها برگزار خواهیم کرد.