لطفا کمی صبر کنید

لزوم استفاده مراکز علمی و دانشگاهی از وقف برای ابدی کردن خدمات‌شان

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف استان تهران از مراکز علمی و دانشگاهی خواست از وقف برای ابدی کردن خدمات‌شان استفاده کنند.