لطفا کمی صبر کنید

برخورد جدی با آلودگی های صوتی و سدمعبر

شهردار منطقه ۳ تهران در جلسه ی شورای معاونین و مدیران ، برخورد جدی با آلودگی صوتی وانت های دوره گرد و سدمعبر واحدهای صنفی را خواستار شد.