لطفا کمی صبر کنید

ریشه عصبانیت و خشم ما ایرانی‌ها از چیست؛ تربیت کودکی یا شرایط اجتماعی؟

- حسام فیروزی *