لطفا کمی صبر کنید

ستاره مربوط به آسمان است نه دانشگاه/ دانشگاه نقاد می خواهیم/ خوشحالیم نقد دولت و بویژه رئیس جمهور کم هزینه تر است/ روحانی هر روز نیازمند رای تک تک مردم عزیز ایران است

رییس جمهور با تاکید بر اینکه مشروعیت ما بر مبنای قول به مردم است و عقب نشینی از عهد با مردم، عقب نشینی از مشروعیت خودمان است، اظهار کرد: از وعده ها عقب نشینی نکرده و نخواهم کرد و راه ملت را که راه جمهوری اسلامی است، ادامه خواهم داد.