لطفا کمی صبر کنید

علت مرگ آرزو مشخص شد/ درگیری با پلنگ سر لاشه تشی

بررسی های نشان میدهد که آرزو در درگیری با یک حیوان وحشی کشته شده است.