لطفا کمی صبر کنید

نمایندگان ۲وزارتخانه در کمیسیون هیات امنای دانشگاه آزاد منصوب شدند

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد با صدور احکامی جداگانه، نمایندگان وزارتخانه های علوم و بهداشت را در کمیسیون دائمی هیات امنای این دانشگاه منصوب کرد.