لطفا کمی صبر کنید

شورای تحول علوم انسانی مصداق بارز وحدت حوزه و دانشگاه

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: فعالیت‌های شورای تحول علوم انسانی از مصادیق بارز وحدت حوزه و دانشگاه است.