لطفا کمی صبر کنید

تصمیم‌گیری درباره حفاظت از شخصیت‌ها با وزارت کشور است/ بارها نامه‌ نوشتم که محافظ نمی‌خواهم

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نهاد تصمیم‌گیر درباره حفاظت از شخصیت‌ها وزارت کشور است، گفت: نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند.