لطفا کمی صبر کنید

تحقیقات درباره سهیم‌بودن برخی مسئولان و بستگانش در قاچاق به زودی تمام می‌شود

محسنی‌اژه‌ای گفت: دادستان کل کشور اعلام کرد که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های انجام شده در حال رسیدگی به موضوع سهیم‌بودن برخی مسئولان و بستگانشان در قاچاق کالا هستیم که به زودی تحقیقات تمام می‌شود.