لطفا کمی صبر کنید

قلع و قمع ۱۱۳ درخت در باغی واقع در آجودانیه

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توضیح پرونده یک باغ واقع در آجودانیه گفت: این ملک ۴۸۹۵ متر مربع مساحت دارد، در این ملک ۴۲۰ اصله درخت وجود داشته و باغ شناخته شده است که از این تعداد، ۴۴ اصله درخت خشک شده و ۶۹ اصله درخت هم کسر شده است.