لطفا کمی صبر کنید

جذب سرمایه خارجی برای پروژه‌های شهری با مشارکت اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فعالیت کمیته سرمایه گذاری خارجی در پارلمان بخش خصوصی، گفت: اگر با مصوبه شورای شهر بتوانیم جذب سرمایه گذاری خارجی برای شهرداری تهران را داشته باشیم، در این فرایند بسیاری از پروژه‌های شهری تامین اعتبار خواهد شد.