لطفا کمی صبر کنید

"صداها" موزه‌ می‌‌شوند

در بخشی از موزه صدا انواع سازهای زهی مضرابی، زهی آرشه‌ای،کوبه‌ای، بادی، کلاویه‌دار و همچنین آرشیو اذان موذنها، مجموعه‌های صوتی قاریان،تعزیه‌خوانان،چاوش‌خوانان، پرده‌خوانان، منقبت‌خوانان، شبیه‌خوانان مناسبت‌های ملی و مذهبی و آوازخوانان قدیمی وجود دارد