لطفا کمی صبر کنید

مرگ مشکوک مسافر پس از اقامت چند ساعته در مسافرخانه

شبی که متوفی به مسافرخانه آمد، به او یک تخت در اتاق چهار تخته اجاره دادم که لحظاتی پس از رفتن به اتاق دچار تشنج شد و...