لطفا کمی صبر کنید

چاقوی تیز "زورگیرها" مسافر پراید را به کام مرگ کشاند

روز حادثه مقتول را حوالی میدان آزادی سوار بر خودرو کرده و دقایقی بعد از سوار شدن از وی زورگیری کردیم؛ مقتول با ضربه چاقو به سفید ران پایش به قتل رسید.