لطفا کمی صبر کنید

سرپرست اداره کل محیط زیست استان همدان منصوب شد

در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، سید عادل عربی بعنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان منصوب شد.