لطفا کمی صبر کنید

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی منصوب شد

در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، رضا میرزایی بعنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی منصوب شد.