لطفا کمی صبر کنید

سهم هر مددجوی تحت حمایت کمیته امداد ۱۶۰ هزار تومان است

به گفته رئیس کمیته امداد سهم هر مددجوی تحت حمایت کمیته امداد از بودجه دولتی، هدفمندی یارانه‌ها و کمک‌های مردمی به طور متوسط ماهانه ۱۶۰ هزار تومان است.