لطفا کمی صبر کنید

بلندمرتبه‌سازی در تهران از چه زمانی آغاز شد؟

خستین مجموعۀ بلندمرتبۀ مسکونی در تهران مجموعۀ بهجت آباد بود که در سالهای ۴۹-۱۳۴۳ بین خیابان‌های حافظ و ولیعصر ساخته شد.