لطفا کمی صبر کنید

جذب سرمایه خارجی برای پروژه‌های شهری با مشارکت اتاق بازرگانی/ استارت آپ‌ها به یاری مدیریت شهری خواهند آمد

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فعالیت کمیته سرمایه گذاری خارجی در پارلمان بخش خصوصی، گفت: اگر با مصوبه شورای شهر بتوانیم جذب سرمایه گذاری خارجی برای شهرداری تهران را داشته باشیم، در این فرایند بسیاری از پروژه های شهری تامین اعتبار خواهد شد.