لطفا کمی صبر کنید

کسب رتبه برتر کرمان در کاهش نرخ وقوع جرائم

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به کاهش نرخ وقوع جرائم و افزایش کشفیات جرم در استان کرمان گفت: استان کرمان از لحاظ تأمین امنیت در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرده است.