لطفا کمی صبر کنید

اطلاع‌رسانی قوه قضائیه کافی نیست/ ورود دادستان کل کشور به موضوع قاچاق کالا

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اطلاع‌رسانی ما در دستگاه قضایی ناکافی بوده و قرار نیست یک جلسه سخنگو آن هم چند هفته یک بار کمکی به اطلاع رسانی کند.