لطفا کمی صبر کنید

توضیحات رئیس شورای شهر درباره حذف طرح ترافیک/حماسه 9 دی مخالفت با فتنه 88 بود

رئیس شورای شهر تهران گفت:درباره حذف آرم طرح ترافیک روز گذشته در فضای مجازی مطالبی را به نقل از پورسیدآقایی دیدم اما نباید صحبتی در این خصوص داشته باشیم زیرا موجب تشویش اذهان عمومی می شود.