لطفا کمی صبر کنید

محکومیت روزنامه‌های «شرق» و «قانون» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت:روزنامه‌های «شرق» و «قانون» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع محکوم شدند.