لطفا کمی صبر کنید

انسداد موقت بازوی شرقی میدان سبلان

شهردار منطقه 7 از انسداد بازوی شرقی میدان سبلان در این منطقه با هدف بهبود ترافیک و بالا بردن ایمنی معبر خبر داد.