لطفا کمی صبر کنید

تشکیل کارگروه آلودگی هوای استان تهران

کارگروه آلودگی هوای استان تهران به ریاست استاندار تهران تشکیل شد.